Sigfus Skriv ut


Sigfus Sigfusson är meriterad ryttare på internationell nivå och har sedan barnsben ridit och tränat hästar, först på föräldrarnas gård, Vestra-Geldingaholt på Island och har sedan 19 års ålder stått på egna ben och själv bedrivit verksamhet i Sverige under mer än 10 år. Han har otaliga medaljer från mästerskap både på nationell och internationell nivå och har varit flerårig landslagsmedlem för det svenska landslaget.

Sigfus utbildar både hästar och ryttare, tävlar och har under många år varit en av Sverige framgångsrika avelsvisare och har meriter från den internationella avels- och tävlingsbanan.

Han är även hovslagare sedan många år tillbaka och har även en passion för traktorer och jordbruk, vilket är passande nu när det finns två gårdar att sköta om, gården Björsbo i Sverige som vi haft sedan 2008 och fortsatt äger och i slutet av 2013 köpte vi Sigfus föräldragård Vestra-Geldingaholt på södra Island där vi nu huvudsakligen bor.

Sigfus o fölis våren 2010
Sigfus Sigfusson is a merited rider at international level and have since childhood ridden and trained horses, first on his parents' farm, Vestra-Geldingaholt in Iceland and has since the age of 19 standing on his own feet and have had his own company in Sweden for more than 10 years. He has numerous medals from championships in both national and international level and has in several years been a team member for the Swedish national team.

Sigfus trains both horses and riders compete and have for many years been one of Sweden successful breeding judgement rider and have qualifications from the international breeding and competition tracks.

He is also a farrier for many years and also has a passion for tractors and agriculture, which is fitting now that there are two farms to take care of.

The farm Björsbo in Sweden we have owned since 2008 and continues to own and in the end of 2013, we purchased Sigfus parents' farm Vestra-Geldingaholt in south Iceland where we now are mainly living.